Thông báo AUT

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 LỚP 18BIT - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN CS207 - INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
2 LỚP 19BIT2 - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
3 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC/ TRẢ NỢ PHẦN HK1/2020-2021
4 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020
5 Lớp 17BIT - V/v thêm giờ học học phần CS300 - Artificial Intelligence
6 LỚP 17BIT - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ TH HỌC PHẦN CS207c - ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE DEVELOPMENT
7 Lớp 18BIT - V/v thêm giờ học học phần CS205 - Computer Networking
8 Lớp 18BIT- V/v học bù học phần CS206b - Algebra & Discrete Mathematics
9 THƯ MỜI DỰ THÍNH LỄ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP R&D PROJECT CYCLE 10
10 LỚP 17BIT - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
11 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC/ TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK3/2019-2020
12 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS102 - PRINCIPLES OF COMPUTER & INFORMATION SYSTEM
13 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS104 - DATA STRUCTURES
14 LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS102 - PRINCIPLES OF COMPUTER & INFORMATION SYSTEM
15 LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS104 - DATA STRUCTURES
16 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
17 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS201 - WEB PROGRAMMING
18 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS201 - Web programming
19 LỚP 18BIT-THÔNG BÁO HỌP LỚP V/V HƯỚNG DẪN XÉT CHUYỂN HỌC GIAI ĐOẠN 2
20 LỚP 18BIT - THÔNG BÁO V/V NỘP CHỨNG CHỈ IELTS ĐỂ XÉT CHUYỂN GIAI ĐOẠN 2
21 LỚP 17BIT - V/V THAY ĐỔI NGÀY HỌC LT ĐẦU TIÊN MÔN CS207b - ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING
22 THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ IELTS ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2020 CT AUT
23 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT - CYCLE 11
24 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS603- NEEDS ANALYSIS, ACQUISITION AND TRAINING - CYCLE 11
25 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION
26 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC/ TRẢ NỢ PHẦN HK2/2019-2020
27 LỚP 18BIT1&2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
28 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS103 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING
29 LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS103 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING
30 V/V TẠM THAY ĐỔI GIỜ HỌC LÝ THUYẾT MÔN CS209b - STATISTICAL MODELS
31 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION
32 LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION
33 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS701 - IT STRATEGY & CONTROL
34 LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS209B - STATISTICAL MODELS
35 LỚP 19BIT2 - V/v TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION
36 LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS209b - STATISTICAL MODELS
37 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG DỢT CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 9
38 Meetup DATA/AI IN REAL LIFE - Thứ Bảy 14/09/2019 tại ĐH Công nghiệp TP.HCM
39 LỚP 17BIT - V/V LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN CS203 - ADVANCED DATABASE
40 LỚP HỌC 3D VÀ GAME ENGINE DESIGN *MIỄN PHÍ*
41 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES
42 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK1/2019-2020
43 BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK1/ NH 2019-2020
44 LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
45 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019
46 V/V LỊCH HỌC BÙ GIỜ TH HỌC PHẦN CS107 - OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
47 LỚP 18BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ TH HỌC PHẦN CS107 - OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
48 LỚP 16BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
49 LỚP 18BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CS107 - OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
50 Khóa học lập trình Python căn bản MIỄN PHÍ

Trang 1 trong tổng số 17

« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »