LỚP 19BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS300 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết và thực hành học phần CS300 -Artificial Intelligence vào Thứ Năm 03/03/2022 và Thứ Bảy 05/03/2022 để hỗ trợ các bạn Cycle 13 ôn thi

Lịch học bù vào tuần thứ 11 của học phần


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: