THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK2/2021-2022

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin về kết quả đăng ký học/ trả nợ học phần HK2/NH2021-2022

   Danh sách đăng ký học với lớp Cycle 13

Danh sách đăng ký học với lớp 19BIT1&2, 20BIT1 & 20BIT2

   Danh sách đăng ký học với lớp 21BIT

Nếu sinh viên nào đã đăng ký và đóng học phí đúng hạn nhưng không có tên trong danh sách trên hoặc cập nhật chưa đúng tình trạng học phí thì cần đính kèm hình chụp biên lai học phí gửi đến email giáo vụ   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  để được cập nhật tên vào danh sách lớp trước ngày: 27/12/2021

Ghi chú:

- Hiện đã hết hạn đăng ký học / trả nợ học phần cho HK2/NH2021-2022 giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký hoặc đóng học phí trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: