Tài nguyên học tập

Kho học liệu mở: MỚI

Giáo trình học tập:

Danh mục các đầu sách dành riêng cho chương trình học của ITEC tại thư viện trường ĐH KHTN 

 

Tài liệu hướng dẫn:

Từ ITEC, ĐHKHTN-TP.HCM:


Từ ĐH AUT, New Zealand: 
MỚI

 

Từ ĐH Keuka, Hoa Kỳ: MỚI