Thông báo những ngày nghỉ trong tháng 4/2010

   * Trung tâm ITEC thông báo v/v nghỉ lễ trong tháng 4/2010 năm học 2009-2010

      Mời các bạn Sinh viên xem chi tiết đính kèm .....download

   * Các bạn sinh viên lớp 08BIT, 08BIM, 09BIT1, 09BIT2, 09CIT1, 09CIT2 sau khi kết thúc HK2 sẽ được nghỉ học từ ngày 24.4 đến ngày 29.4.2010 và bắt đầu HK3 từ ngày 3.5.2010.

   * Các bạn sinh viên lớp CD08 và CD09 vẫn học bình thường trừ các ngày lễ đã thông báo.

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: