Học phần tiếp theo với GV ALAN T.LITCHFIELD của ĐH AUT

Từ ngày 7/4/2010 đến ngày 9/4/2010, các sinh viên chương trình liên thông cử nhân CNTT AUT khóa 1 tiếp tục 02 môn học Enterprise Systems và Contemporary Information System với thầy Alan T. Litchfield - giảng viên của ĐH AUT (New Zealand).

Thầy Alan sẽ dành 1 ngày để tóm tắt, trao đổi các vấn đề trên diễn đàn học tập của AUT, các bài tập của môn học Enterprise Systems mà thầy Leo đã giảng dạy lần trước. Các ngày còn lại thầy Alan sẽ giảng dạy môn mới của học kỳ này: Contemporary Information System trực tiếp tại phòng LAB. Mỗi sinh viên đều có một giáo trình riêng của ĐH AUT do chính thầy Alan biên soạn.