Hướng dẫn v/v xin cấp bảng điểm học tập các học phần do Giảng viên Keuka giảng dạy


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên chương trình KHQL Keuka về cách thức xin cấp bảng điểm học tập 11 học phần chuyên ngành do ĐH Keuka giảng dạy như sau:

 

Các bạn truy cập vào trang  https://www.keuka.edu/registrar/transcripts-verification

ĐH Keuka, Hoa Kỳ hiện tại hỗ trợ 2 loại bảng điểm đến sinh viên và cựu SV theo học chương trình tại trường như sau: 
1. Bảng điểm điện tử: đăng ký qua form tại link online ordering service (có tốn phí). Sau khi Quý PH-SV đăng ký thông tin và thanh toán, bảng điểm điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email do Quý PH-SV cung cấp khi điền form.

2. Bảng điểm giấy: cũng đăng ký qua form tại link online ordering service (có tốn phí). Sau khi Quý PH-SV đăng ký thông tin và thanh toán, bảng điểm giấy (có chữ kí sống và mộc trường) sẽ được gửi bằng đường bưu điện về theo địa chỉ thư tín do Quý PH-SV cung cấp khi điền form trong vòng 7 ngày làm việc. 

Lưu ý: ĐH Keuka, Hoa Kỳ chỉ cung cấp kết quả các học phần chuyên ngành do ĐH Keuka chịu trách nhiệm giảng dạy trong bảng điểm. Do SV theo học hệ liên kết quốc tế, khi SV tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bảng điểm :
- 1 bảng điểm do ĐH Keuka ban hành gồm tất cả các học phần chuyên ngành do ĐH Keuka chịu trách nhiệm giảng dạy
- 1 bảng điểm gồm tất cả các học phần còn lại do Trường ĐHKHTN TP.HCM chịu trách nhiệm giảng dạy, do BGH trường kí tên và đóng mộc trường

 

Nếu cần hỗ trợ v/v cấp bảng điểm, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Go to www.keuka.edu  Select Academics  Select the Registrar’s Office  Select Transcripts in the left column  Under Online select Order your transcript now  Select the ORDER order button at the bottom of the screen  Enter your PERSONAL INFORMATION o First Name = Given Name o Last Name = Family Name o Social Security Number = 000 + 6-digit Keuka ID# o Daytime Phone (required) = Enter 000-000-0000 o Be sure to included your email address so that we may contact you if necessary  Enter ENROLLMENT DEGREE INFORMATION and click the Next button  Add RECIPIENT INFORMATION, select DELIVERY OPTIONS, and click the Next button  Verify your order and click the Next button  Select OK when you are certain that your request is correctEnter your CREDIT CARD INFORMATION and click Place Order  Be sure to complete the instructions to send your electronic signature and finalize the request. Current students will have unlimited access to their unofficial transcript on the MyKeuka web portal. Please refer to the previous section, Student Grade Reports and Posting. The transcript option can be found in Step #8 located below grades

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: