LỚP 21BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 21BIT v/v tạm nghỉ học phần CS101 - Business Communication vào Thứ Năm 04/11/2021 do giảng viên có việc bận. Lịch học bù như sau:

Thời gian: 8h30 - 11h50 Thứ Bảy 06/11/2021

Địa điểm: room5 (Link Zoom như giờ học cũ)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: