LỚP 20BIT1 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 20BIT1 v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết học phần CS106 - Introduction to Database vào Thứ Bảy 30/10/2021 để các bạn có thời gian ôn thi giữa kỳ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: