LỚP 20BIT1&2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ THỰC HÀNH HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 20BIT1 và 20BIT2 v/v tạm nghỉ giờ thực hành học phần CS106 - Introduction to Database vào Thứ Tư 13/10/2021 do giáo viên có việc bận đột xuất

Lịch học bù sẽ thông báo đến lớp sau


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: