LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 18BIT v/v tạm nghỉ học phần CS301 - Project Management

Thực hành ngày Thứ Ba 06/07/2021 

Lý thuyết ngày Thứ Tư 07/07/2021 do giáo viên có việc bận đột xuất

Lịch học bù sẽ thông báo đến lớp sau


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: