LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS208 - INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 18BIT v/v tạm nghỉ học phần CS208 - Introduction to Business Management vào sáng Thứ Hai 21/06/2021 do giáo viên bận đột xuất

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 13h00 Thứ Hai 21/06/2021

Địa điểm: Zoom 1 (không thay đổi)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: