V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP705 SERVICE INNOVATION & DESIGN


Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên các lớp Cycle 8, Cycle 9, Cycle 10, Cycle 11 v/v đăng ký trả nợ học phần như sau:

Học phần: COMP705- SERVICE INNOVATION & DESIGN (thay thế cho môn INFS701 - IT Strategy & Control)

Thông tin lịch học online hàng tuần tại đây

Hạn chót đăng ký và đóng học phí: Thứ Hai 24/05/2021

Qui trình đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký online tại website Giáo vụ, mục Tài nguyên/Biểu mẫu, Phiếu đăng ký học phần (lưu ý phải đăng nhập bằng tài khoản webmail ITEC)
  • Bước 2: Đóng học phí trả nợ theo mức 500USD đối với học phần này trực tiếp tại Phòng Kế toán Trung tâm ITEC, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng hoặc chuyển khoản theo TK Ngân hàng của Trung tâm 
  • Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký tại đây sẽ được đăng trên website sau khi hết hạn đăng ký 1 ngày.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ giáo vụ trước khi hết hạn đăng ký. Giáo vụ không giải quyết các trường hợp đăng ký và đóng học phí trả nợ trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: