KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC/ TRẢ NỢ PHẦN HK3/2020-2021

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐHKHTN thông báo đến sinh viên Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin về kết quả đăng ký học/ trả nợ học phần HK3/NH2020-2021

Danh sách đăng ký học với lớp 19BIT1 & 19BIT2

Danh sách đăng ký học với lớp 18BIT, 20BIT1&2

Nếu sinh viên nào đã đăng ký và đóng học phí đúng hạn nhưng không có tên trong danh sách trên thì cần đem biên lai học phí đến gặp giáo vụ tại văn phòng lầu 11 tòa nhà I để được cập nhật tên vào danh sách lớp trước:

        Ngày 08/04/2021 đối với sinh viên đăng ký học cùng 19BIT1&2

        Ngày 03/05/2021 đối với sinh viên đăng ký học cùng 18BIT, 20BIT1&2

Ghi chú:

- Hiện đã hết hạn đăng ký học / trả nợ học phần cho HK3/NH2020-2021 học cùng 19BIT1&2, 18BIT, 20BIT1&2 giáo vụ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký hoặc đóng học phí trễ hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: