LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT1 v/v tạm nghỉ giờ Thực hành học phần CS205 - Computer Networking vào ngày Thứ Ba 27/04/2021 do giáo viên có việc bận

Lịch học bù như sau: lớp sẽ bù vào tuần học thứ 11 của học phần
Ghi chú:
Lịch học bù cho ngày nghỉ lễ 3/5: 13/04/2021 giờ lý thuyết

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: