LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ HỌC PHẦN CS206b - ALGEBRA & DISCRETE MATHEMATICS

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT1&2 v/v tạm nghỉ học phần CS206b Algebra & Discrete Mathematics vào Thứ Tư 23/06/2021 do giáo viên bận đột xuất

Lịch học bù như sau:

Lớp 19BIT1

Thời gian: 8h Thứ Tư 30/06/2021

Lớp 19BIT2

Thời gian: 13h Thứ Tư 30/06/2021

Địa điểm: Zoom 2 (không thay đổi)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: