LỚP 20BIT1 - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN CS202 - ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 20BIT1 v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết học phần CS202 - Advanced Object-Oriented Programming vào Thứ Ba 14/09/2021 do giáo viên có việc bận đột xuất

Lịch học bù sẽ học vào tuần thứ 11 của học phần


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: