LỚP 20BIT1 - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS102 - Principles of Computer and Information Systems

-

Giáo vụ thông báo đến lớp 20BIT1 v/v tạm nghỉ học phần CS102 -Principles of Computer and Information Systems vào chiều thứ Tư 31/03/2021 do giáo viên có việc bận đột xuất

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 13h00 thứ Hai 05/04/2021

Địa điểm: phòng 11C lầu 11 tòa nhà I


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: