LỚP 19BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS207b - ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING

.

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết và thực hành học phần CS207b -Advanced Software Engineering vào Thứ Hai 28/2/2022 và Thứ Ba 1/3/2022 để hỗ trợ các bạn Cycle 13 ôn thi học phần AUT

Lịch học bù vào tuần thứ 11 của học phần


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: