LỚP 20BIT1 & 20BIT2 - TẠM NGHỈ GIỜ THỰC HÀNH HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING


Theo thông tin từ Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 20BIT1 & 20BIT2 v/v tạm nghỉ giờ thực hành học phần CS205 - Computer Networking vào Thứ Bảy 07/05/2022. 

Buổi học thực hành đầu tiên của 2 lớp sẽ bắt đầu từ thứ Bảy 14/05/2022.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: