LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS208 - INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT


Theo thông tin từ Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT1&2 v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết học phần CS208 - Introduction to Business Management vào chiều Thứ Năm 14/07/2022 do tình trạng sức khỏe của Giảng viên không tiện đến lớp.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: