LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT


Theo thông tin từ Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 19BIT1&2 v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết học phần CS301 - Project Managemet vào Thứ Ba 28/06/2022. 

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 8g - 11g20 thứ Năm 30/06/2022

Địa điểm: phòng 11C, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: