Lớp 20BIT1&2 tạm nghỉ học phần CS205b - Network & Systems Administration

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 20BIT1&2 v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết và thực hành học phần CS2025b - Network & Systems Administration vào Thứ Năm 27/10 và thứ Sáu 18/10/2022 do Giảng viên bị ốm.

Lịch học bù (cập nhật)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: