LỚP 21BIT - THÔNG BÁO V/V XÉT CHUYỂN GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2022

 Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên lớp 21BIT và các khóa trước về việc nộp chứng chỉ IELTS để xét chuyển giai đoạn 2 như sau:

Sau khi có kết quả HK2/2022-2023, Ban Giám Đốc ITEC sẽ tiến hành xét chuyển giai đoạn đối với các sinh viên lớp 21BIT và những sinh viên chưa đủ điều kiện chuyển giai đoạn của khóa trước.

Căn cứ theo Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT (ban hành theo Quyết định số 66a-2018/ITEC-QĐHV kí ngày 17/09/2018), các tiêu chí để xét chuyển giai đoạn 2 bao gồm:

a. Điểm trung bình tích lũy tính đến cuối học kỳ 2 NH2022-2023: TBTL > hoặc = 5.0

b. Số học phần còn nợ: không nợ quá 3 học phần ở thời điểm xét

c. Chứng chỉ Anh ngữ: IELTS 6.0 (điểm thành phần từ 5.5 trở lên) hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định English language requirements for Undergraduate degree của AUT (xem tại đây).


Thời hạn nộp chứng chỉ IELTS: 15/05/2023.

Các sinh viên chưa đủ điều kiện chuyển giai đoạn sẽ bị tạm dừng tiến độ 1 năm để cải thiện tình hình học tập và khả năng Anh ngữ. Lưu ý là từ tháng 4/2014, ITEC không nhận chứng chỉ Anh ngữ trực tiếp từ sinh viên hoặc phụ huynh, sinh viên phải đăng ký tại hội đồng thi gửi kết quả về địa chỉ:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TPHCM
ĐT: 028 3830 3625 (Ms. Nhi)
Khi nhận được chứng chỉ của sinh viên, ITEC sẽ gửi email xác nhận cho IDP/BC và sinh viên.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: