LỚP 21BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS203 - ADVANCED DATABASE

Giáo vụ thông báo đến các bạn SV lớp 21BIT v/v tạm nghỉ giờ lý thuyết học phần CS203 vào sáng thứ Bảy 11/01/2023 do GV bận.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: