LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ 2 BUỔI HỌC LT HP MAT102 - COLLEGE ALGEBRA

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 16BSM v/v việc tạm nghỉ 2 buổi học lý thuyết học phần HỌC PHẦN

MAT102 - COLLEGE ALGEBRA vào chiều thứ Tư 26/10/2016 và chiều thứ Năm 27/10/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Tư 16/11/2016

Địa điểm: Phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: