LỚP 14BSM1 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN MACROECONOMICS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM1 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần HỌC PHẦN

MACROECONOMICS vào thứ Sáu 02/12/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: