BIÊN BẢN NHẮC NHỞ ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HP CT IEEP KHÓA 1 /NH2016-2017

TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Số: 07 – 2016 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 1/ NH 2016-2017

 

Căn cứ vào Quy chế học vụ  do Giám đốc ban hành ngày 17/10/ 2015; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 1/ Năm học 2016-2017 như sau:

 

 1. 1.Danh sách sinh viên:

  STT

  MSSV

  HỌ VÀ TÊN

  CẤP ĐỘ

  1

  1559028

  NGUYỄN ĐỨC

  LĨNH

  INTERMEDIATE

  2

  1558020

  NGUYỄN HỮU THANH

  NHẬT

  INTERMEDIATE

  3

  1558012

  CHÂU NGỌC THIÊN

  KIM

  UPPER INTERMEDIATE

  4

  1558016

  THI TÚ

  MI

  UPPER INTERMEDIATE

  5

  1458009

  HOÀNG THẾ

  DUY

  UPPER INTERMEDIATE

  6

  1558043

  VÕ NGUYỄN THÚY

  VY

  EAP MORNING

  7

  1559014

  NGÔ VINH

  HIỂN

  IELTS 1 MORNING

  8

  1558013

  NGUYỄN GIA

  KỲ

  IELTS 1 MORNING

  9

  1558018

  VŨ BẢO

  NGỌC

  IELTS 1 MORNING

  10

  1558023

  ĐẶNG HỒNG

  PHI

  IELTS 1 MORNING

  11

  1458050

  NGUYỄN ĐỖ KIM

  VÂN

  IELTS 1 MORNING

  12

  1458029

  VĂN THỊ MINH

  NGUYỆT

  IELTS 2 MORNING

  13

  1459014

  NGUYỄN HOÀNG

  ĐÔNG

  IELTS 2 MORNING

  14

  1558026

  TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG

  QUỲNH

  IELTS 2 MORNING

  15

  1459039

  LÊ NGỌC QUỲNH

  NHƯ

  IELTS 2 AFTERNOON

  16

  1458055

  ĐĂNG VIỆT

  VƯƠNG

  IELTS 2 AFTERNOON

  17

  1359007

  PHẠM HỮU

  ĐỨC

  ITP MORNING

  18

  1359009

  NGUYỄN VŨ

  HÒA

  ITP MORNING

  19

  1359019

  NGUYỄN TÔN

  HOÀNG

  ITP MORNING

  20

  1359008

  TRẦN QUANG

  KHẢI

  ITP MORNING

  22

  1359023

  MAI THANH

  NGHỊ

  ITP MORNING

  23

  1358077

  NGUYỄN THỊ QUỲNH

  VY

  ITP A AFTERNOON

  24

  1358014

  VĂN NGUYỄN THÀNH

  ĐẠT

  ITP A AFTERNOON

  25

  1358008

  BÙI NGỌC GIA

  BẢO

  ITP A AFTERNOON

  26

  1358040

  LÊ MINH

  NHẬT

  ITP A AFTERNOON

  27

  1358064

  PHẠM NGUYỄN THUY

  THUYÊN

  ITP A AFTERNOON

  28

  1358066

  TRẦN NGỌC

  TRÂM

  ITP A AFTERNOON

  29

  1358024

  TRƯƠNG QUỐC

  HÙNG

  ITP B AFTERNOON

  30

  1358041

  PHẠM NGỌC TUYẾT

  NHI

  ITP B AFTERNOON

  31

  1358050

  PHẠM HỒNG

  PHƯƠNG

  ITP B AFTERNOON

  32

  1358032

  TRẦN QUANG

  MINH

  ITP B AFTERNOON

  33

  1358075

  HỒ THẾ

  VIỆT

  ITP B AFTERNOON

  34

  1358018

  NGUYỄN HOÀNG

  DUY

  ITP B AFTERNOON

  35

  1358035

  NGUYỄN THỊ TUYẾT

  NGỌC

  ITP EVENING

  36

  1358031

  YAO NGỌC

  MAI

  ITP EVENING

  37

  1159060

  NGUYỄN HÒA

  TÂM

  ITP EVENING
                                           (Danh sách được sắp xếp theo Cấp độ Anh Văn)
 1. 2.Nếu đến hết ngày 26/10/2016, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học chương trình chính khoá đối với các SV trên.
 2. 3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

          Đã ký)

 

      TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: