LỚP 14BSM1&2 - V/V TẠM NGHỈ 2 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN MKT440 - MARKETING/ SALES MANAGEMENT

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM1&2 về việc tạm nghỉ 2 buổi học lý thuyết học phần HỌC PHẦN

MKT440 - MARKETING/ SALES MANAGEMENT vào thứ Năm 08/12/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:


Lớp 14BSM1:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Năm 05/01/2016

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I

Lớp 14BSM2:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Năm 05/01/2016

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: