LỚP 13BSM2- V/V TẠM NGHỈ 2 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA102 - MARKETING GRAPHIC DESIGN


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM2 về việc tạm nghỉ 2 buổi học lý thuyết học phần Marketing Graphic Design vào thứ Bảy 17/12/2016 
do Giảng viên có việc riêng và thứ Bảy 31/12/2016 (Tết dương lịch). 

Lịch học bù như sau:

Buổi bù cho thứ Bảy 17/12/2016: đang cập nhật


Buổi bù cho thứ Bảy 31/12/2016:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 30/12/2016

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: