LỚP 14BSM2- V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN MACROECONOMICS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM2 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần HỌC PHẦN

MACROECONOMICS vào thứ Tư 07/12/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 13h - 16h20 thứ Hai 05/12/2016

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: