LỚP 13BSM2- V/V TẠM NGHỈ 5 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM2 về việc tạm nghỉ 5 buổi học lý thuyết học phần
International Financial Management vào thứ Bảy 17/12/2016, thứ Sáu 23/12/2016, thứ Bảy 24/12/2016, thứ Sáu 30/12/2016, thứ Bảy 31/12/2016 (Tết dương lịch) do Giảng viên có việc riêng.

Lịch học bù như sau:

Buổi 1:

Thời gian: 8h - 11h20 thứ Ba 20/12/2016

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Buổi 2:

Thời gian: 8h - 11h20 thứ Ba 27/12/2016

Địa điểm: phòng 11F, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

Buổi 3:

Thời gian: 8h - 11h20 thứ Sáu 13/01/2016

Địa điểm: phòng 31,lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Buổi 4:

Thời gian: 8h - 11h20 thứ Bảy 14/01/2016

Địa điểm: phòng 31,lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: