LỚP 13BSM1&2 - V/v TẠM NGHỈ BUỔI HỌC HỌC PHẦN LA102 - MARKETING GRAPHIC DESIGN


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM1&2 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần LA102 - Marketing Graphic Design vào thứ Bảy 24/12/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù như sau:

13BSM1:
Buổi 1: 
Thời gian:13h - 16h40 thứ Ba 10/01/2017 
Địa điểm: phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I (mới cập nhật 09/01/2017)
Buổi 2:
Thời gian:13h - 16h40 thứ Năm 12/01/2017
Địa điểm: phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I (mới cập nhật 09/01/2017)


 

13BSM2:

Buổi 1:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Ba 10/01/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3 , tòa nhà I

Buổi 2:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Năm 12/01/2017

Địa điểm: phòng 31, lầu 3 , tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: