LỚP 13BSM1- V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA102 - MARKETING GRAPHIC DESIGN


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM1 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần LA102 - Marketing Graphic Design vào thứ Bảy 07/01/2017 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Tư 11/01/2017
Địa điểm: phòng 11E, lầu 11, tòa nhà I 11 tầng

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: