BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV KEUKA CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH IEEP KHÓA 2 NH 2016-2017

TPHCM, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Số: 02 – 2017 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 2/ NH 2016-2017

 

Căn cứ vào Quy chế học vụ  do Giám đốc ban hành ngày 17/10/ 2015; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 2/ Năm học 2016-2017 như sau:

 

  1. 1.Danh sách sinh viên:

No

Stu. ID

Full name

Class

1

1158005

LÊ TẤN

ANH

ITP Evening

2

1158117

VŨ HOÀNG

SƠN

ITP Evening

3

1158149

NGUYỄN LƯƠNG DUY

ITP Evening

4

1358013

TRẦN KIM

ĐĂNG

ITP Morning

5

1358017

LÊ TIẾN

DƯƠNG

ITP B

6

1358018

NGUYỄN HOÀNG

DUY

ITP Evening

7

1358056

NGUYỄN THỊ LAN

THANH

INTER

8

1358058

TRẦN QUANG THANH

THẢO

ITP B

9

1358064

PHẠM NGUYỄN THUY

THUYÊN

ITP B

10

1358072

NGÔ ANH

TUẤN

ITP B

11

1458005

VÕ THỊ HỒNG

CẨM

ITP A

12

1458029

VĂN THỊ MINH

NGUYỆT

IELTS 2

13

1458038

HỒ KHÁNH ANH

THƯ

ITP A

14

1458053

NGUYỄN ĐỨC

ITP A

15

1458055

ĐĂNG VIỆT

VƯƠNG

ITP A

16

1459039

LÊ NGỌC QUỲNH

NHƯ

ITP A

17

1558011

DƯƠNG ĐĂNG

KHOA

IELTS 2

18

1558045

ĐÀO NGỌC NHƯ

Ý

IELTS 2


(Danh sách được sắp xếp theo MSSV)

 

  1. 2.Nếu đến hết ngày 16/02/2017, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học chương trình chính khoá đối với các SV trên.
  2. 3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

 

   TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: