LỚP 14BSM1- V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN POL140 - World Politics


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM1 về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần POL140 - World Politics vào thứ Năm 16/12/2017 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù cho buổi nghỉ thứ Bảy 21/01/2017:
Thời gian: 8h -11h40 thứ Bảy 11/03/2017 
Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

Lịch học bù cho buổi nghỉ thứ Năm 16/02/2017:
Thời gian: 8h - 11h40 thứ Ba 07/03/2017
Địa điểm: phòng 31,  lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin họcTin mới hơn:
Tin cũ hơn: