LỚP 15BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN MKT340 - INTERNATIONAL MARKETING


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần MKT340 - International Marketing vào thứ Hai 27/02/2017 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù như sau:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Bảy 11/03/2017
Địa điểm:  phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: