LỚP 14BSM2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN PHL115 - ETHICS

Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM2 lịch học bù học phần  PHL115 cho các buổi nghỉ sắp tới như sau:

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Ba 28/03/2017

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 31/03/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Năm 06/04/2017

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 07/04/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Ba 02/05/2017

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 05/05/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

Lịch học tăng cường:

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 12/05/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: