LỚP 15BSM - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN PHL110 - Intro to Philosophy


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 15BSM lịch học bù học phần  PHL110 - Intro to Philosophy cho các buổi nghỉ sắp tới như sau:

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Năm 06/04/2017

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 07/04/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Ba 02/05/2017

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 05/05/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng

Lịch học tăng cường:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 12/05/2017

Địa điểm: phòng 34, lầu 3, tòa nhà I 11 tầng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: