LỚP 14BSM1 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN BUS330 - OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM1 lịch học bù học phần BUS330 cho các buổi nghỉ sắp tới như sau:

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Ba 28/03/2017

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 31/03/2017

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Năm 06/04/2017

Thời gian: 8h - 11h40 thứ Sáu 07/04/2017

Địa điểm: phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học
 

Lịch bù cho buổi nghỉ thứ Ba 02/05/2017
Thời gian: 
8h - 11h40 thứ Sáu 05/05/2017

Địa điểm:  phòng 31, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: