BIÊN BẢN CẤM THI BLOCK 4 /NH2016-2017 ĐỐI VỚI SV KHÔNG HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK2/2016-2017

TPHCM, ngày 23  tháng 03 năm 2017

Số: 01 – 2017/ ITEC - BBCT

 

BIÊN BẢN CẤM THI BLOCK 4 - HK2/2016-2017

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào biên bản nhắc nhở số 04 – 2017/ITEC - BBNN ban hành ngày 13/03/2017.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên cấm thi Block 4/HK2/2016-2017 đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2016-2017 như sau:

 1.Danh sách sinh viên bị cấm thi:

 

STT

MSSV

Họ tên

Lớp

1

1458053

NGUYỄN ĐỨC VŨ

 14BSM1

 

Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 2.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

(Đã ký)

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: