BIÊN BẢN NHẮC NHỞ SV KEUKA CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ HK 2 NH 2016-2017

TPHCM, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Số: 04 – 2017/ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2016-2017

chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý

 

Căn cứ vào Quy định về học phí và hình thức xử lý đối với các sinh viên không nộp học phí đúng hạn do Giám đốc ban hành ngày 06/08/2012;

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân CNTT AUT do Giám đốc ban hành kèm quyết định số 81 /ITEC-QĐHV ký ngày 17/10/2015;

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí HK2/2016-2017 như sau:

 1.Danh sách sinh viên:

 STT

MSSV

HỌ TÊN

Lớp

1

1458050

Nguyễn Đỗ Kim Vân

 14BSM2

2

1458051

Nguyễn Hải Vi

 14BSM1

3

1458053

Nguyễn Đức Vũ

 14BSM1

4

1458039

Huỳnh Thị Anh Thư

 14BSM2

5

1558012

Châu Ngọc Thiên Kim

 15BSM

6

1558016

Thi Tú Mi

 15BSM

7

1558032

Trần Thảo Anh Thư

 15BSM

8

1658010

Nguyễn Tùng Linh

 16BSM

9

1658015

Võ Ngọc Mỹ Ngân

 16BSM

 

 

(Danh sách được sắp xếp theo MSSV của từng lớp)

 2.Nếu đến hết ngày 21/03/2017, các sinh viên trên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí mà không có lý do chính đáng thì bộ phận Giáo vụ sẽ lập biên bản cấm thi HK2/2016-2017.

Lưu ý: Các sinh viên trong tình trạng kỷ luật bị cấm thi vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của Học kỳ bị cấm thi và phải đóng học phí học trả nợ khi học lại với khóa sau.

 3.Các sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ không được Trường ĐHKHTN xác nhận các giấy tờ liên quan.

 

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

 

(Đã ký)

 

 

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: