LỚP 13BSM trả nợ hè - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN POL140 - WORLD POLITICS


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM về việc tạm nghỉ 1 buổi học lý thuyết học phần HỌC PHẦN POL 140 - World Politics vào chiều nay thứ Ba 20/09/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến SV sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: