LỚP 13BSM2 - V/V LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN LA104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660


Theo yêu cầu của Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM2 về lịch học bù cho học phần LA104 - World Literature after 1660 như sau:

Thời gian: 10h - 11h40 thứ Năm 04/08/2016
Địa điểm: Phòng 34, lầu 3, tòa nhà I  
SV lưu ý đi học đầy đủ. 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: