LỚP 13BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 13BSM2 về việc tạm nghỉ buổi học lý thuyết học phần LA104 - WORLD LITERATURE AFTER 1660 vào chiều thứ Năm 21/07/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù dự kiến như sau:

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 22/06/2016
Địa điểm: Phòng 32, lầu 3, tòa nhà I  

SV lưu ý đi học đầy đủ. 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: