LỚP 14BSM1& 14BSM2 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN LA 103 - WORLD LITERATURE BEFORE 1660


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 14BSM1 & 14BSM2 về lịch học bù học phần LA 103 - World Literature before 1660 như sau:

Lớp 14BSM1:

Thời gian:  8h - 11h40 thứ Sáu 08/07/2016

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

          

Lớp 14BSM2: 

Thời gian: 13h - 16h40 thứ Sáu 08/07/2016

Địa điểm: phòng 32, lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: