LỚP 14BSM2 - V/V TẠM NGHỈ 1 BUỔI HỌC LÝ THUYẾT HỌC PHẦN LA 103 - WORLD LITERATURE BEFORE 1660


Giáo vụ thông báo đến các bạn lớp 14BSM2 về việc tạm nghỉ buổi học lý thuyết học phần 

LA 103 - WORLD LITERATURE BEFORE 1660 vào chiều thứ Ba 17/05/2016 do Giảng viên có lịch công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được thông báo đến lớp sau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: