LỚP 14BSM1&2 - LỊCH HỌC TĂNG CƯỜNG HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES


Theo yêu cầu của Giảng viên, Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 14SM1&2 về lịch học tăng cường học phần  SS 231 - Statistics for Social Sciences
 như sau : 

Thời gian: 13h -16h40 thứ Bảy 07/05/2016
Địa điểm :phòng 34, lầu 3, toà nhà I

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: