Biên bản nhắc nhở về việc SV không hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với chương trình IEEP khoá 3

TPHCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Số: 05 – 2016 / ITEC - BBNN

 

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 3/ NH 2015-2016

 

Căn cứ vào Quy chế học vụ  do Giám đốc ban hành ngày 17/10/ 2015; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 3/ Năm học 2015-2016 như sau:

 

     1.Danh sách sinh viên:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

Khóa

Cấp độ

(ĐHKHTN)

1

1558002

NGUYỄN UYÊN CHI

15BSM

IELTS 2

2

1559033

HỒ MINH NHẬT

15BIT

IELTS 2

3

1559009

NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG

15BIT

IELTS 2

4

1559018

NGUYỄN MINH KHANG

15BIT

IELTS 1

5

1558038

LÊ PHÚC TOÀN

15BSM

EAP

6

1558016

THI TÚ MI

15BSM

UPPER

7

1558018

VŨ BẢO NGỌC

15BSM

UPPER

8

1558004

VÕ TRƯỜNG DƯƠNG

15BSM

UPPER

 

(Danh sách được sắp xếp theo Cấp độ Anh Văn)

 

     2.Nếu đến hết ngày 27/04/2016, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP thì Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định tạm dừng học chương trình chính khoá đối với các SV trên.

     3.Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên

 

 

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

 

TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: