LỚP 13BSM1 - LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 13SM1 về lịch học bù học phần 
MIS 301 - Enterprise Information Management & Technology cho buổi nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 như sau : 

Thời gian: 9h30 thứ Năm 05/05/2016
Địa điểm :phòng 31, lầu 3, toà nhà Trung tâm Tin học

SV lưu ý đi học đầy đủ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: